ASTOR

design, quality, technology ...

 

 

 

 

„ASTOR” Marek Plewa realizuje obecnie projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania
6.1 Paszport do eksportu
osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.

 

Projekt "Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu „Astor” Marek Plewa podstawą do wzrostu konkurencyjności" realizowany jest w oparciu o umowę o dofinansowanie o numerze UDA-POIG.06.01.00-04-017/13-00
z dnia 05 czerwca 2014r.

Okres realizacji: 01.02.2014 – 30.09.2015

 

 

Zapytanie ofertowe związane z realizacją tego projektu może być pobrane ......