Idź do treci
Napisz czego szukasz ...

Warunki gwarancji

1.Okres gwarancji:
• Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu produktu i trwa 24 miesiące.
2.Zakres gwarancji:
• Gwarancją są objęte meble i umywalki.
• Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie do klienta.
• Gwarancja nie dotyczy wad wynikłych z winy klienta.
• Gwarancja traci ważność w wyniku zmian konstrukcyjnych wyrobu dokonanych przez klienta.
• Gwarancja traci ważność w wyniku nieprawidłowego montażu, niezgodnego z instrukcją dołączoną przez producenta do wyrobu.
• Gwarancją nie są objęte rzeczy sprzedane do kompletu, które nie są dostarczone przez producenta.
• Gwarancja nie obejmuje towaru sprzedanego z ekspozycji i przecenionego ze względu na wiadome braki w produkcie.
• Gwarancja nie dotyczy wad powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania zakupionego towaru.
• Gwarancja nie dotyczy koloru umywalek, który uległ zmianie spowodowanej przez osadzenie kamienia.
3.Zasady użytkowania mebli i umywalek:
• Produkty należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.
• Produkty należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi.
• Meble i umywalki powinny być prawidłowo zamocowane do ściany i wypoziomowane.
• Należy unikać kontaktu polakierowanych i foliowanych powierzchni z wysokimi temperaturami i rozpuszczalnikami.
• Meble są wykonane z płyty wiórowej i nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z wodą.
• Nie należy montować mebli w bezpośrednim kontakcie z wanną i kabiną prysznicową.
• Maksymalne obciążenie mebli łazienkowych to 25 kg.
UWAGA !!!
W celu prawidłowego zabezpieczenia szafki przed działaniem wody należy w miejscu styku szafki z umywalką zastosować spoinę silikonową. Kołki rozporowe w komplecie montażowym są przeznaczone jedynie do montażu szafki w ścianach z materiałów pełnych.
4.Zasady montażu mebli:
• Meble są do samodzielnego montażu i do ich złożenia nie potrzebna jest wykwalifikowana osoba.
• Przy zakupie meble i umywalki powinny być sprawdzone pod względem uszkodzenia mechanicznego w obecności pracownika sklepu.
• Do każdego mebla jest dołączona instrukcja montażu i specyfikacja elementów w formie obrazkowej.
• Do zmontowania mebli producent nie przewiduje używania kleju (z wyjątkiem wskazania elementów na instrukcji montażu).
• Przed montażem mebli należy sprawdzić zgodność elementów i akcesoriów z instrukcją dołączoną do zestawu.
• Montaż należy przeprowadzić w kolejności przedstawionej na instrukcji.
• Wszelkie odstępstwa od wskazanych na instrukcji montażu będą skutkowały zerwaniem ustaleń
gwarancyjnych.
• Do montażu mebli nie należy używać akcesoriów, które nie są dostarczone przez producenta.
• Do podłączenia szafek z oświetleniem należy wezwać osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.
• Podłączenia wody użytkowej powinna dokonać osoba z uprawnieniami c.o.
5.Zasady czyszczenia i konserwacji mebli:
• Do czyszczenia mebli i umywalek nie należy stosować ostrych narzędzi.
• Meble należy czyścić lekko wilgotną miękką tkaniną, bez użycia chemicznych środków czystości.
• Przed użyciem środków chemicznych należy najpierw przeprowadzić próbę w miejscu niewidocznym.
• Do czyszczenia mebli nie używać wszelkiego rodzaju past ściernych i rozpuszczalników.
6.Reklamacje:
• Zgłoszenia reklamacji dokonuje się w punkcie zakupu towaru osobiście lub drogą @.
• Do zgłoszenia reklamacji potrzebny jest dowód zakupu i prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna.
• Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne nie będą rozpatrywane pozytywnie.
• Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni liczonych od daty zgłoszenia do producenta przez punkt
przyjęcia reklamacji.
• O terminie załatwienia reklamacji klient będzie informowany przez punkt przyjęcia zgłoszenia.
7.Uwagi ogólne:
• Dołączona karta gwarancyjna na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Karta gwarancyjna bez wpisanej daty sprzedaży, dołączonego dowodu zakupu, czytelnej pieczątki punktu sprzedaży jest nieważna.
• W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu producenta, klient pokrywa koszty dojazdu.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z montażu niezgodnego z
instrukcją, a przede wszystkim spowodowane montażem uniemożliwiającym łatwy i bezkolizyjny demontaż wyrobu.
• Producent nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do wyrobu, ani kosztów przywrócenia tych elementów do stanu początkowego po naprawie gwarancyjnej.
• Po upływie okresu gwarancyjnego naprawy i wymiana części jest odpłatna.
• Wyrób zgłoszony do reklamacji powinien być czysty i odpowiadać podstawowym wymaganiom higieny.