Idź do treci
Napisz czego szukasz ...

Zgłoszenie reklamacyjne

Zgłoszenia reklamacji dokonuje się w punkcie zakupu towaru osobiście lub drogą e-mailową.
• Do zgłoszenia reklamacji potrzebny jest dowód zakupu i prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna.
• Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne nie będą rozpatrywane pozytywnie.
• Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni liczonych od daty zgłoszenia do producenta przez punkt przyjęcia reklamacji.
• O terminie załatwienia reklamacji klient będzie informowany przez punkt przyjęcia zgłoszenia.

• Dołączona karta gwarancyjna na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Podstawą złożenia reklamacji jest dowód zakupu i wypełniona prawidłowo karta gwarancyjna, ważna przez okres 2 lat.

Pełny zakres gwarancji pobierzesz TUTAJ.

ASTOR Marek Plewa
Fabryka Mebli Łazienkowych
Leśna 2, Kowalewo
89-200 Szubin